Επισκευή & Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανιών και πλοίων

 • Steel putty JOFRAN (Αντίστοιχο DEVCON A). Ανάμιξη κατά βάροs 100 μέρη ρητίνη: 9 μέρη σκληρυντή. Αντοχή σε θερμοκρασία μέχρι 110°C
 • Liquid steel ΕLI-FIL FR982 (Αντίστοιχο DEVCON B). Ανάμιξη κατά βάροs 100 μέρη ρητίνη: 10 μέρη σκληρυντή
 • Fast set steel JOFRAN, 250g (Αντίστοιχο DEVCON SF). Αντοχή σε θερμοκρασία μέχρι 93°C
 • Fast set steel JOFRAN, 500g.
 • Marinepatch JOFRAN, 120g (Αντίστοιχο CORDOBOND).
 • Marinepatch JOFRAN, 300g.
 • CLOVER silicon carbide. (Grade Α 280 κόκκοι, Grade Ε 120 κόκκοι, Grade F 100 κόκκοι, Grade G 80 κόκκοι, Grade J 50 κόκκοι)
 • CLOVER silicon carbide. (Grade C 220 κόκκοι, Grade D 180 κόκκοι)
 • CLOVER silicon carbide. (Grade 1Α 320 κόκκοι, Grade 2Α 400 κόκκοι, Grade 3Α 500 κόκκοι)
 • CLOVER silicon carbide. (Grade 4Α 600 κόκκοι, 5Α 800 κόκκοι, 6Α 1000 κόκκοι, 7Α 1200 κόκκοι)
 • ΒRONZE PUTTY(Αντίστοιχο DEVCON BR). Ανάμιξη κατά βάροs 100 μέρη ρητίνη: 20 μέρη σκληρυντή
 • Stainless steel repair resin ELI-FIL FR984.
 • Heat resistant epoxy resin ELI-BOND FR1000/A. Εποξειδική ρητίνη αντοχής σε υψηλή θερμοκρασία
 • Aluminum putty JOFRAN. Aνάμιξη κατά βάροs 100 μέρη ρητίνη: 10 μέρη σκληρυντή. Αντοχή σε θερμοκρασία 110-120°C
 • Underwater putty ELI-FIL FR986.
 • Super steel ELIFIL FR983 (Αντίστοιχο BELΖΟΝΑ 1321 CERAMIC R METAL). Ανάμιξη κατά βάροs 100 μέρη ρητίνη: 9 μέρη σκληρυντή
 • HTL-5A ANTI-SEIZE 1lb. Γράσσο υψηλήs θερμοκρασίαs +1800F αντιτριβικό με χαλκό