Ιωάννης Φρατζεσκάκης
Πρόεδρος

Πάρις Φρατζεσκάκης
Διευθυντής

Μαρία Λογοθέτη
Υποστήριξη Πωλήσεων/Marketing

Ελπίδα Βλόνταρτζικ
Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων/Πωλήσεις

Γιάννης Μανίνας
Αποθήκη/Διακίνηση